Kā saprast dažādus personības stilus?

29.08.2019

Vai esi saskāries darbā ar cilvēku, ar kuru vienkārši nevari sastrādāties? Vai kādu, kurš rīkojas tik nesaprotami, ka Tev ir grūti ar viņu veidot kontaktu?

Ja šādas izjūtas šķiet pazīstamas, tad zini- Tu neesi vienīgais. Mums visiem ir kādi darba kolēģi ar kuriem ir grūti komunicēt vai sastrādāties. Taču, lai paveiktu uzdevumu, mums nākas pielikt visas pūles, lai noturētu šīs kolēģu attiecības. Labā ziņa ir tā, ka ir labs veids kā ne tikai noturēt šādas attiecības, bet, labāk izprotot savu kolēģi, veidot cieņpilnas un kvalitatīvas ilgtermiņa attiecības. Pirmais solis ir uzzināt vairāk par savu personības stilu un arī par otra personības stilu.

Personības stili tiek pētīti jau vairākus gadsimtus un šī izpēte ir iedalījusi vairākus personības stilus. Ja atpazīsti un iemācies izprast šos stilus, tad vari labāk izprast kā citi cilvēki domā un redz pasauli ap sevi.

DiSC modelis

1920 gados psihologs Wiljams Moltons Mārstons (William Moulton Marston) radīja veidu, kā iedalīt personības stilus un cilvēku vajadzības. Šis rīks iedala cilvēku uzvedību četros stilos (Dominējošais, Ietekmējošais, Līdzsvarotais un Apdomīgais (Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness)), apskatot katra vajadzības divās skalās:

– rezultāti pret attiecībām
– ātrs temps pret apdomīgu tempu.

Šīs skalas veido DiSC modeli, iedalot to četros kvadrantos.

 

 DiSC personības stila novērtējuma anketēšanā izmanto standartizētu datu formas, ko aizpildījuši vairāki miljoni cilvēku. Individuāls mērījums sniedz informāciju par individuālajām vajadzībām un kādas sekas ir manai rīcībai uz citiem. Izmantojot šo rīku Tu vari ieraudzīt, piemēram, ka salīdzinājumā ar citiem Tu esi vērsts uz attiecību veidošanu ar citiem cilvēkiem. Kas nozīmē, ja Tu vēlies veidot labāku kontaktu ar cilvēkiem, kuri ir vairāk uz rezultātu orientēti, Tev jāizkoj uzvedība, kas fokusējas uz rīcībām un vēlamo rezultātu. Šāda pieeja Tev sniedz priekšrocības lielākas savstarpējās sapratnes veidošanā.

Šāds uzvedības sistēmas modelis palīdz labāk saprasties ar dažādiem cilvēkiem gan profesionāli, gan personīgajā dzīvē. Apzinoties dažādas cilvēku vajadzības, Tu vari labāk izprast, kāpēc cilvēki tā rīkojas, jo katrs no viņiem vēlas piepildīt savas pamatvajadzības. Pamanot un novērtējot šīs dažādības komandā, tas var gūt lielu vērtību un pienesumu tieši komandas darbā.

Šo modeli var izmantot, lai atlasītu un veidotu spēcīgas komandas, uzlabotu esošās komandas sniegumu, risinātu konfliktus un fokusēties uz komandas dalībnieku stiprajām pusēm.

Lūk, daži ieguvumi:

1. Vairāk laika un enerģijas produktīvam darbam – kad komandas dalībnieki nespēj sastrādāties, liela daļa enerģijas tiek ieguldīta, lai risinātu pārpratumu un konfliktus, meklējot kļūdas un skaidrojot neskaidri definētus mērķus. Taču, ja komandas dalībnieki spēj labi saprasties un neļauj pārpratumiem izaugt līdz konfliktam, tas ļauj veltīt laiku produktīvam darbam skaidri definētu mērķu sasniegšanā.

2. Komandas biedru atbilstība īstajiem pienākumiem – cilvēki kļūst neapmierināti, ja viņiem ilgstoši jādara tas, ka viņiem nepadodas. Ja Tu saproti cilvēka pamatvajadzības, ir daudz vieglāk saskatīt viņa atbilstību pienākumiem, ko šis cilvēks tiešām spēs paveikt labi. Tas savukārt uzlabo darba sniegumu un cilvēku iesaistīšanos darba procesā.

3. Labāk izprasti klienti un vadība – līdzko komandas dalībniekiem ir tiešs kontakts ar klientiem vai uzņēmuma īpašniekiem (vai uzņēmuma vadību), ir daudz lielāks risks, ka, savstarpēji nesaprototies, var rasties konflikts. Zinot pašam savas pamata vajadzības, katrs komandas dalībnieks spēs labāk saprast sevi un pielāgot savu uzvedību, lai izprast savus klientus vai uzņēmuma īpašniekus.

Kvadrantu skaidrojums
DiSC modelis ir četru personības stilu iedalījums. Un katram personības stilam ir tam raksturīgās uzvedības, vajadzības un vēlmes. Cilvēki, kuri ir vienā un tajā pašā kvadrantā komunicē, risina problēmas un pieņem lēmumus līdzīgā veidā. Šeit redzams īss katra stila uzvedību kopsavilkums:

DiSC modeļa pielietojums

Kā var uzzināt kāds ir mans personības stils? Un kā uzzināt par katru no saviem komandas biedriem?

Uzzini vairāk: https://senseofteam.lv/lv/komandas-attistiba/programmas/komandas-dati/ un piesakies uz konsultāciju savā uzņēmumā!

Personības stila novērtējums, ko saņem katrs komandas dalībnieks, sniedz šādu informāciju:
– Parāda Tavu personības stilu un Tev raksturīgās uzvedības;
– Prioritārās rīcības, kā Tu reaģē noteiktā situācijā;
– Iespējamās pretrunas starp dabīgo un iemācīto personības stilu;
– Tavu komunikācijas stilu;
– Kas Tevi motivē un kādas ir raksturīgās bailes;
– Lēmumu pieņemšanas stilu;
– Veidu kā Tu vēlies, lai tiec vadīts(-a).

Raksta sagatavošanā izmantots resurss: https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_92.htm